Kiemtraject-opleiding-paars

Begeleiden met het coherentiekompas Basistraining Helende Gespreksvoering

Productomschrijving

Vertaal je vakkennis moeiteloos in energieke begeleiding

Je verstaat je vak als begeleidingsprofessional meestal gaan de sessies wel goed toch denk je dat het beter kan omdat:

– Cliënten begeleiding je veel energie kost.

– Jouw vaste patronen lijken niet bij iedere cliënt te passen, je zou meer willen kunnen variëren.

– Je creativiteit voor een andere aanpak kan wel wat inspiratie gebruiken.

– Je krijgt je cliënten niet altijd zover dat er duurzaam wat verbeterd.

– Je begeleiding blijft hangen in tips en theorie.

Het kan energieker met meer diepgang waarop cliënten vanzelfsprekender resultaat bereiken.

Na de opleiding ben je geïnspireerd om via andere routes cliënten te helpen bij verbeteringen ten aanzien van hun vraagstuk. Omdat je na het afronden van de opleiding afwisseling in je programma kunt bouwen en zelfhelende vermogens van cliënten weet aan te spreken. Je leert door oefening de kennis te koppelen aan je specialismen hierdoor krijg je nieuwe werkwijzen in de vingers waarmee je moeiteloos varieert, en daarbij toch het overzicht bewaard. Zo wordt je begeleiding effectiever en behalen je cliënten vanzelfsprekender duurzaam resultaat.

Zou je dit willen leren?

– Je kunt je begeleiding praktijk gericht maken

– Cliënten weet je te motiveren om innerlijke weerstand om te zetten naar drive voor zelfheling

– Ontspannen variëren met diverse aanpak voor verschillende cliënten

Van werken met een systeem naar samenwerken met een cliënt aan het aanspreken van innerlijk helende systemen.

Voor specialisten die cliënten willen bereiken met hun kennis 

In de Basistraining helende dialoog, gesprekstechnieken met het Coherentiekompas (BHD) bij Kiemtraject leer je hoe je bij cliënten en jezelf gedragsverandering tot stand brengt dankzij gesprekken en interventies. Je leert meer over de achtergronden van het coherentiekompas en oefent je vaardigheden tijdens de training maar ook in je werksituatie met cliënten.

Wat mag je van ons verwachten

Een hoogwaardige opleiding met vaardigheidstraining op basis van de theorie en inzichten die omschreven zijn in ‘Ontwikkeling vanuit essentie’

Wij leren je werken volgens de methode ‘Ontwikkeling vanuit essentie’ gekoppeld aan je eigen beroepspraktijk.

Persoonlijke begeleiding en feedback op je vaardigheden.

Ervaren opleiders en trainers die hun sporen hebben verdient in de begeleidingspraktijk.

Wat verwachten wij van jou

Je hebt een eigen begeleidingsdeskundigheid die je in de praktijk brengt en toepast op cliënten.

Je staat open voor onconventionele andere zienswijzen en bent gemotiveerd om beter te leren begeleiden.

De bereidheid om open te zijn over je eigen leerproces naar de groep mede cursisten.

Je maakt tijd en neemt de gelegenheid om de stof toe te passen tijdens het begeleiden van cliënten.

Je bereidt je voor door:

– De hoofdstukken uit de map en het boek die opgegeven zijn te lezen

– Opdrachten te maken die als thuiswerk worden opgegeven

– Prioriteit te geven aan de opleiding

– Een reflectie te schrijven en een casus voor te bereiden die je naar de trainer stuurt

Inhoudsopgave:

1 Introductie voor en door wie? Waarom en hoe?

2 Programma

3 Toelating

4 Competenties

5 Eindtermen

6 Werkwijze

7 Toetsing

8 Resultaat

9 Investeringsopbouw

10 Overzicht

 

1 Introductie Voor en door wie? Waarom en hoe?

Voor wie? Je begeleidt als professional in de gezondheidszorg of als trainer, coach, counselor of therapeut cliënten tijdens een genees- leer- of veranderingsproces.

Door wie? Ervaren begeleidingsprofessionals die geschoold zijn om kennis over te brengen en vaardigheden te ontwikkelen waarmee je cliënten effectieve begeleiding biedt.

Waarom? Nieuw gedrag aanleren is een proces dat tijd vergt. Dat geldt voor cliënten maar ook voor jezelf. Door de belemmerende factoren voor het verbeterproces systematisch in kaart te krijgen kun je tijd besparen. Met de geleerde methodiek verbetert je de effectiviteit van je persoonlijk handelen als professional en je draagt deze over op je cliënt tijdens het begeleiden.

Hoe?

De gespreksvoering met het coherentiekompas versterkt heelwording en de bereidheid tot verandering van de cliënt en zet aan tot duurzame gedragsverbetering.

Toepassing van het geleerde in de eigen praktijk krijgt uitgebreid aandacht. Nadat je met de trainer en medecursisten het terrein van de gespreksvoering middels het coherentiekompas hebt doorlopen ga je met checklists aan de slag in de praktijk. Praktische meettechnieken helpen je stap voor stap om je vaardigheden te verbeteren. Reflectie en analyse op je praktijkverslag vormt onderdeel van het implementatieproces van de nieuwe technieken in je begeleidingspraktijk, praktisch en meetbaar.

Onze trainers komen zelf uit de begeleidingspraktijk en zijn er speciaal voor opgeleid om helpende vaardigheden bij deelnemers te laten inslijpen (ook als je al jaren begeleider bent van ontwikkelprocessen). De trainers komen twee maal per jaar bijeen om nieuwe onderzoeken en praktijkervaringen uit te wisselen. Opleiding, didactische vorming en intervisie staan borg voor kundigheid en het kennisniveau van onze betrokken opleiders.

Ook interessant voor: Maatschappelijk werkers, Logopedisten, Artsen, Verpleegkundigen, Jeugdzorg werkers, Praktijkondersteuners, Diëtisten, Alternatief genezers, Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten, Gezondheidsadviseurs.

 

2 Programma

De basistraining gesprekstechniek met het coherentiekompas bestaat uit vier dagen die per dag vier onderwerpen aansnijden. Een dynamische methode zorgt ervoor dat theorie, demonstraties, oefensituaties, praktijk casuïstiek, videoanalyse en het oefenen van praktische vaardigheden elkaar afwisselen.

De onderwerpen en programmaonderdelen.

Voorbereiding dag 1. Lees uit je deelnemersmap ‘de theorie bij communicatie en communicatie in je begeleidingspraktijk’

Dag 1: Patronen herkennen bij jezelf en ingrijpen in eigen interne processen.

-Waar krijg je energie van en hoe komt die tot stand?

-Het coherentiekompas, de definities in relatie met je huidige werkwijze.

-Transformeren van een oordeel naar verlangen tot het stellen van een waardevrije vraag.

-Processen ontdekken in het coherentiekompas en de interactie tussen kompassen.

Huiswerkopdracht: -Processen koppelen aan eigen activiteiten van herkennen, verbinden, meebewegen, van richting veranderen, focussen,  plannen, loslaten. Lees uit je deelnemersmap ‘de cirkel van verbondenheid in begeleidingssituaties’.

Dag 2: Verbinden en veranderende interventies ontwerpen dankzij present zijn en professionele liefde

-Onderwerpen en situaties neutraal omschrijven en professionele liefde.

-De stappen: van herkennen tot internaliseren.

-Gedrag vanuit het kompas bekeken en interventies voor verandering.

-Communicatietechnieken deel 1: present zijn, aandacht -hebben -geven, uitnodigen, vragenstellen, inzoomen, uitzoomen.

Huiswerkopdracht: Ontwerp een begeleidingstraject voor een client uit de eigen praktijk maak gebruik van het format diagnosemodel uit de cursusmap en stuur deze naar je trainer.

Dag 3:  Fases van verandering en verbindingsleren in de praktijk

-Communicatietechnieken deel 2: reflecteren, luisteren, tegenstellingen uitvergroten, samenvatten, uitdrukking geven aan de energetische kern, bundelen en vaststellen.

-Fases van verandering en verbindingsleren als remedie tegen weerstand.

-Meetbaar maken van de gevoerde gesprekken tijdens de begeleiding van cliënten.

– Ambivalentie bij cliënten ontdekken, elimineren en schakelen tussen coaching, mentoring, adviseren en informeren.

-Praktijkopdracht groep A

Huiswerkopdracht: implementeer een van de eye openers uit praktijkopdracht groep A in je eigen begeleidingsprogramma.

Dag 4: Vervolg verbindingsleren in de praktijk, cliënten versterken door triggers voor nieuw patroon

-Praktijkopdracht groep B

-Cliënt uitnodigen zich te versterken door toekomstbeeld, taalgebruik, focus op ritme en herkennen van een trigger als aanwijzing voor het aanleren van een nieuw patroon.

-Gedrag met het kompas gemeten en beïnvloed.

-Afrondende opdracht: Systematisch werken aan je eigen toekomstige ontwikkeling aan de hand van het geleerde.

3 Toelating

Je werkt als begeleidingsprofessional van ontwikkeling(strajecten)

Je begeleidt een op een cliënten (in de gezondheidszorg)

Je denkt en werkt op HBO niveau

 

4 Competenties

Beheerst de theoretische en conceptuele achtergrond van de gespreksvoering met het coherentiekompas. Past het model toe in basiscommunicatietechnieken en gespreksvaardigheden.

Verbindt zich in het hier en nu met de cliënt. Leeft het model voor en nodigt de cliënt uit onderwerpen en situaties hiermee te omschrijven en benaderen.

5 Eindtermen

Is in staat om met het model als leidraad bij de cliënt in te zoomen op de negen omschreven gebieden. Verwoord onderwerpen en situaties neutraal. Heeft het model zichtbaar doorleefd en gebruikt de omschreven negen gebieden in de twaalf +twee omschreven communicatietechnieken. Uit de vraagstellingen aan de cliënt blijkt dat de deelnemer de instrumenten hanteert en deze vanzelfsprekend verweeft met de professionele attitude. Is in staat om de voortgang van de cliënt te toetsen met behulp van het model en haar instrumenten en te beoordelen of cliënt de methode duurzaam toepast die hij/zij heeft geleerd.

6 Werkwijze                   

Schrijft in het kort zijn/haar biografie en de verwachtte opbrengst van de cursus in maximaal zeshonderd woorden en krijgt hierop feedback van de trainer/cursusleider met als opbrengst een concrete omschrijving van een persoonlijk leerdoel. Je voert oefengesprekken met medecursisten aan de hand van elkaars zelf ingebrachte casuïstiek. Schrijft een reflectieverslag aan de hand van een tweede casus. Ontwerpt een begeleidingssessie voor de eigen praktijk (wordt beoordeeld) en brengt deze ten uitvoer (beoordelen je medecursisten aan de hand van een checklist).

Je maakt een opname van een cliëntgesprek dit wordt beoordeeld door de cursusleider.

7 Toetsing

De onder competenties, eindtermen en werkwijze omschreven zaken worden getoetst en beoordeeld door de cursusleider.

8 Resultaat 

Bewijs van deelname.

Indien je als deelnemer slechts een deel van het totale aantal opdrachten en contacturen hebt doorlopen en de toets met een onvoldoende hebt afgesloten kun je een bewijs van deelname aanvragen dat afgegeven wordt op basis van de gevolgde contacturen.

Certificaat

Je krijgt het certificaat als je: minimaal een voldoende haalt voor de toets, het reflectieverslag, het ontwerp en uitvoering van een begeleidingssessie. Bij volledige participatie ook tijdens alle contacturen.

9 Investeringsopbouw

De investering dekt naast de kosten voor trainer/cursusleider, studiematerialen toetsing en beoordeling van de verslagen ook die van de ruimte, koffie, thee en lunch. Het boek Ontwikkeling vanuit essentie met het coherentiekompas is onderdeel van de levering. Overige verplichte literatuur is voor eigen rekening houdt rekening met ongeveer € 100,00.

Leden van (aangesloten) beroepsverenigingen krijgen korting vermeld je eigennaam,  bedrijfsnaam met het lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging om de korting verdisconteerd te zien op de factuur.

10 Overzicht

Locatie

Duur: 4 maanden

Studiebelasting: 60 uur

Waarvan contacturen: 32 uur

Zelfstudie: 28 uur

Accreditatie: nog geen

Registratie: nog niet van toepassing

Resultaat: gecertificeerd kiemtraject begeleider

Certificaat:

Investering: € 1045,-

Data startdatum:

Opmerking:

Tijden: 9:30 – 16:30 uur

Groepsgrootte minimaal 6 maximaal 14

Door wie? Jan-Willem A.M. Lafleur

Coördinator: Soba

Cursusleider:

Trainer: Jan-Willem A.M. Lafleur

1.265,00 incl. BTW

2.36 out of 5 based on 25 customer ratings
(25 klantbeoordelingen)